Frågor & Svar

Nedan presenteras vanligt förekommande frågor om vårt balkongprojekt.

Det kommer vara möjligt att köpa och installera tillval själva. Styrelsen kommer ta fram en rutin för de nya balkongerna där det framgår vad som får installeras och var på de nya balkongerna.

Nej, Styrelsen har beslutat att inte betala ut någon ersättning för ex inköpta inglasningar, utbyggda altaner, eller planteringar.

Nej, ingen ersättning utgår till boende som inte har någon balkong. Befintliga balkonger är uttjänta och måste bytas. Kostnaden för byte av balkongerna till lika som befintliga har utretts och det visade sig bli lika dyrt som styrelsens förslag. 

Föreningen står inför stora underunderhållsprojekt så som balkongbyte och stambyte. Därav har styrelsen beslutat att marken ska återställas efter att dessa projekt är genomförda så att arbetet inte behöver göras om två gånger.

Styrelsens målsättning är att tillskapa en arbetsgrupp där boende bjuds in för dialog om hur marken ska återställas.

Styrelsen har låtit genomföra två solstudier. Dessa ger en bild av hur ljuset förändras i lägenheten. Solstudierna tar ej hänsyn till träd eller andra föremål som skuggar din balkong.

Du finner studierna under dokument.

Balkongerna kommer att bli 11,2m2

Bredden blir 4 meter och djupet blir 2,8 meter.

Nej, inglasningen ingår i balkongpaketet och du kommer inte att betala något extra för att få inglasning. 

Ja. Det medföljer. Man kan välja att ha på dem året om, och rutorna kan fortfarande öppnas. Listerna är av h-profil. 

Nej, balkonger omfattas ej av boytan. 

I kostnaden ingår 5 års garanti, material och montering, eventuell anpassning av materialet till balkongen samt hantering av sopor från emballage. 

 


Nedan presenteras vanligt förekommande frågor om vårt stambyte.

Om så krävs så ska entreprenören montera tillbaka skåpet efter utfört arbete.

Styrelsen har beslutat att ej tillåta detta då det är olika entreprenörer och det skulle medföra omfattande administration som belastar styrelsen under en period som redan omfattar extra mycket arbete.

Vi kommer fråga men anställda har ingen skyldighet att svara. Ingen kan tvingas vaccinera sig. Entreprenören är mån om att ingen boende eller anställd ska smittas och kommer vidta försiktighet och följa rådande rekommendationer.

Idag vet vi ännu inte när detta ska göras.

Stambytet omfattas av 5 års garanti där entreprenören ansvarar för ev skador som beror på felaktigt utfört arbete. Du som boende anmäler fel som vanligt till HSB.


Nedan presenteras vanligt förekommande frågor som inte faller in under de andra kategorierna.