Stambyte FAQ

Nedan presenteras vanligt förekommande frågor om vårt stambyte.

Om så krävs så ska entreprenören montera tillbaka skåpet efter utfört arbete.

Styrelsen har beslutat att ej tillåta detta då det är olika entreprenörer och det skulle medföra omfattande administration som belastar styrelsen under en period som redan omfattar extra mycket arbete.

Vi kommer fråga men anställda har ingen skyldighet att svara. Ingen kan tvingas vaccinera sig. Entreprenören är mån om att ingen boende eller anställd ska smittas och kommer vidta försiktighet och följa rådande rekommendationer.

Idag vet vi ännu inte när detta ska göras.

Stambytet omfattas av 5 års garanti där entreprenören ansvarar för ev skador som beror på felaktigt utfört arbete. Du som boende anmäler fel som vanligt till HSB.