Det här är BRF Kvarnen i Jakobsbergs projektinformationssida. 

Den avser inte att ersätta föreningens ordinarie sida som finns på www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/kvarnen/

Telefonnummer till HSB felanmälan: 010-442 11 00 

Jouren på tel. 08-657 77 22 

Störningsjour tel. 010-470 30 00.

Balkongprojektet startar

Nu påbörjas balkongbytet!

Föreningen har säkerställt så att samma markentreprenör som ska utföra byte av kulvertar i stambytesprojektet kommer utföra markarbetet för balkongerna. På så vis förbättras förutsättningarna för ett effektivt och smidigt arbete. Markarbetet kommer påbörjas inom kort, preliminär start v. 14. I en första etapp kommer uteplatserna på markplan att rivas för att möjliggöra förläggning av nya kulvertar (vattenledningarna i mark som byts i samband med stambytet) samt grundläggning för de nya balkongerna. Detta innebär tyvärr att balkongdörrarna till alla på markplan kommer spärras inför arbetet och öppnas först när de nya balkongerna är på plats. Målet är att hela arbetet med nya balkonger ska vara klart i sin helhet i juni 2023. På så vis ska ingen behöva vara utan balkong under mer än en sommar. 

Samtliga boende med uteplats ombeds omgående tömma dessa på saker ni önskar spara. Det som är kvar kommer slängas i samband med rivningen.

När uteplatserna är rivna kommer pålar borras ned i marken och därefter gjuts en förstärkningsbalk strax under marknivå. På den balken fästs balkongernas främre stålpelare. Arbetet med pålning startar preliminärt v. 17 bedöms pågå ca 3 veckor totalt.

När pålningsarbetet är klart påbörjas rivning av befintliga balkonger. Rivningen  påbörjas med preliminär start v. 19  i hus B följt av C, därefter påbörjas rivning i hus D och F parallellt följt av hus H och slutligen sist hus A och G parallellt. Därefter kommer montaget av balkongerna med räcken ske med start i hus B och sist installeras den nya inglasningen.

Vi har tidigare lyft att uppbyggnation av nya balkongtorn skulle ske i direkt anslutning till rivningen. Detta är tyvärr ej möjligt då all rivning måste vara genomförd innan vintern då balkongerna demonteras med en teknik som kallas vattensågning som ej kan genomföras under vintertid då tekniken ej fungerar om vattnet fryser.

Då varje moment är förknippat med viss osäkerhet är det svårt att ge en mer detaljerad tidsplan i dagsläget. Exempelvis kan pålningen ta längre tid än planerat om det är längre ner till berg än beräknat. 

Vi ber samtliga därav att förbereda sig och sin balkong för det kommande arbetet då tiderna kan komma att ändras.

Styrelsen har bokat in containrar för er som ska tömma era uteplatser och balkonger, och vill passa på att kasta saker. Dessa containrar ställs upp på vändplatsen bakom Kvarnvägen 22-26 samt vid Vibblabyvägen den 1-4 april.

Spara
Cookies användarinställningar
Vi använder cookies (kakor) för att säkerställa att du får en bra upplevelse på vår webbplats. Om du avvisar användningen av kakor kanske den här webbplatsen inte fungerar som förväntat.
Acceptera alla
Avvisa allt
Analytics
Verktyg som används för att analysera data för att mäta effektiviteten på en webbplats och för att förstå hur den fungerar.
Google Analytics
Acceptera
Avböj
Matomo
Acceptera
Avböj
Nödvändig
Vår webbplats
Acceptera
Avböj
Unknown
Unknown
Acceptera
Avböj