Det här är BRF Kvarnen i Jakobsbergs projektinformationssida. 

Den avser inte att ersätta föreningens ordinarie sida som finns på www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/kvarnen/

Telefonnummer till HSB felanmälan: 010-442 11 00 

Jouren på tel. 08-657 77 22 

Störningsjour tel. 010-470 30 00.

Arbeten med avloppsledningar

Måndag 21/3 – Fredag 25/3 kl. 07-20 

För att säkerställa en driftsäker bortledning av spill- och dagvatten  kommer Aarsleff Rörteknik på uppdrag av oss att utföra renoveringsarbeten på markledningar.  

Vi utför följande arbeten nära din bostad:  

- Rengöring av ledning - Rörinspektion/Spolning  

- Renovering av ledning - Installation  

- Rörinspektion av renoverad ledning/Spolning  

Vi använder en miljövänlig och schaktfri metod för renoveringen. I  korthet kan den beskrivas med att en mjuk hartsimpregnerad  plaststrumpa förs in i den trasiga ledningen med hjälp av vattentryck  eller tryckluft. När strumpan är på plats härdas den med värme och  blir en ny hård, slitstark ledning inuti den gamla. Vi kommer arbeta  ute i gatan och behöver inte tillträde till er lägenhet.  

Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan  komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara  på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger  nära den ånga som bildas under renoveringen.  

Under vårt arbete kan du fortsätta att använda ditt avlopp men  begränsa utsläppet i avloppen i största möjliga mån för att undvika  översvämning då er servisledning är stängd under vår installation. Vi  ber er därför att begränsa vattenanvändningen så mycket som möjligt  under vårt arbete. 

Mvh,
Platskontoret

Spara
Cookies användarinställningar
Vi använder cookies (kakor) för att säkerställa att du får en bra upplevelse på vår webbplats. Om du avvisar användningen av kakor kanske den här webbplatsen inte fungerar som förväntat.
Acceptera alla
Avvisa allt
Analytics
Verktyg som används för att analysera data för att mäta effektiviteten på en webbplats och för att förstå hur den fungerar.
Google Analytics
Acceptera
Avböj
Matomo
Acceptera
Avböj
Nödvändig
Vår webbplats
Acceptera
Avböj
Unknown
Unknown
Acceptera
Avböj