Det här är BRF Kvarnen i Jakobsbergs projektinformationssida. 

Den avser inte att ersätta föreningens ordinarie sida som finns på www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/kvarnen/

Telefonnummer till HSB felanmälan: 010-442 11 00 

Jouren på tel. 08-657 77 22 

Störningsjour tel. 010-470 30 00.

Balkonger

Föreningen har under hösten arbetat intensivt med att samla in samtycke från samtliga berörda. Vi har erhållit samtycke från samtliga berörda utom en. Detta innebär tyvärr att Föreningen tvingades ta ärendet till Hyresnämnden. Styrelsen har efter avstämning med jurist beslutat att låta påbörja arbetet med balkongerna i väntan på Hyresnämndens beslut. Anledningen till detta är att balkongerna är i så pass dåligt skick att styrelsen bedömer det som en säkerhetsrisk att inte vidta någon åtgärd alls. Vidare sparar föreningen åtskilliga miljoner kronor om balkongprojektet kan samordnas och utföras samtidigt som stambytet (främst då bytet av värmeledningarna i mark måste anpassas till grundläggningen för de nya balkongerna). 

Styrelsen har nu möten med vår balkongentreprenör RK Teknik. Vi kommer inom kort gå ut med information om tidsplan för balkongentreprenaden.

Styrelsen avser beställa container för er som har saker på balkongerna som behöver slängas. Vi kommer annonsera datum för container på de digitala tavlorna.

Spara
Cookies användarinställningar
Vi använder cookies (kakor) för att säkerställa att du får en bra upplevelse på vår webbplats. Om du avvisar användningen av kakor kanske den här webbplatsen inte fungerar som förväntat.
Acceptera alla
Avvisa allt
Analytics
Verktyg som används för att analysera data för att mäta effektiviteten på en webbplats och för att förstå hur den fungerar.
Google Analytics
Acceptera
Avböj
Matomo
Acceptera
Avböj
Nödvändig
Vår webbplats
Acceptera
Avböj
Unknown
Unknown
Acceptera
Avböj