Det här är BRF Kvarnen i Jakobsbergs projektinformationssida. 

Den avser inte att ersätta föreningens ordinarie sida som finns på www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/kvarnen/

Telefonnummer till HSB felanmälan: 010-442 11 00 

Jouren på tel. 08-657 77 22 

Störningsjour tel. 010-470 30 00.

Stambytet

Målet är att påbörja stambytet i april. I skrivande stund hjälper HSB oss med att samla in samtyckesblanketter. När samtliga i ett hus givit sitt samtycke kan stambytet påbörjas. 

I samband med Stambytet har styrelsen valt att byta föreningens kulvertar. Kulvertar innehåller värmeledningar till varmvatten och elementen. Dessa ledningar ligger i marken och det kommer kräva omfattande grävningsarbeten runt våra hus för att förlägga de nya ledningarna på plats. Ledningarna förläggs på ca 1,5 meters djup ner i marken. Ledningarna är välisolerade vilket  ska  minska energiförlusterna och minska energiförbrukningen och därmed kostnaderna för föreningen. 

Om allt går enligt plan så kommer stambytet påbörjas i hus A och därefter i bokstavsordning, se lista nedan. Entreprenören kommer även byta radiatorventiler och el centraler. Det är vår entreprenör, Våtrumsteknik som fortsättningsvis kommer informera er om arbetet. I god tid innan arbete ska påbörjas i ert hus kommer ni få mer information samt göra era val och tillval.

Preliminär tidsplan:

Hus A (Kvarnvägen 32-36), April 2022 - November 2022

Hus B (Kvarnvägen 22-26), September 2022 - April 2023

Hus C (Kvarnvägen 4-8), Februari 2023 - Juli 2023

Hus D (Kvarnvägen 40-44), Augusti 2023 - Oktober 2023 

Hus E (Kvarnvägen 46-50), September 2023 – November 2023

Hus F (Kvarnvägen 12-18), Oktober 2023 - December 2023

Hus G (Vibblabyvägen 13-15), Januari 2024 - Mars 2024

Hus H (Vibblabyvägen 7-11), Februari 2024 – April 2024

Spara
Cookies användarinställningar
Vi använder cookies (kakor) för att säkerställa att du får en bra upplevelse på vår webbplats. Om du avvisar användningen av kakor kanske den här webbplatsen inte fungerar som förväntat.
Acceptera alla
Avvisa allt
Analytics
Verktyg som används för att analysera data för att mäta effektiviteten på en webbplats och för att förstå hur den fungerar.
Google Analytics
Acceptera
Avböj
Matomo
Acceptera
Avböj
Nödvändig
Vår webbplats
Acceptera
Avböj
Unknown
Unknown
Acceptera
Avböj